Представаяме Ви изграждането на навес – гараж за четири автомобила.

Изпълнението на навеса е осъществено с дълги слепени подпорни греди с цел да се избегнат подпорни колони във вътрешността  заради предназначението на навеса за гараж. Това естествено оскъпява конструкцията но е много по удобно за целите си и може да се каже, че се отплаща многократно, позволявайки безпрепятствено паркиране във всякакви конфигурации и свободно маневриране на автомобилите.

 

Проекта е осъществен от нас в рамките на договорените срокове от десет работни дни.

Навесът има възможност за бъдещо затваряне на страничните стени и поставяне на врати при необходимост или по желание на клиента.