Представаяме Ви изграждането на нов покрив от бригада Димчев Строй.

„Било, улама, малък скат, голям скат, всичко си има на този покрив, да не му е скучно на майстора. Дъсчена обшивка, метална обшивка, покривно фолио, летви, керемиди. Разваляйте ,момчета, стария покрив – сваляй всичко долу, после качвай новите материали горе, нов покрив правим, тук мери, там режи, че даже и комина преобрази.“

Проекта е осъществен от нас в рамките на договорените срокове от петнадесет работни дни.

Професионализъм и надежност !  Обадете се сега на 0876 69 1291